تبلیغات
فرقه شناسی - تلمود سرچشمه شرارتها
 
فرقه شناسی
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : خادم شهدا
نویسندگان
نظرسنجی
مطالب و بلاگ چطور بود؟

     تلمود سرچشمه شرارتها


بعد از زمان حضرت موسی، بزرگان مذهبی یهود «خاخام» راجع به تورات بحثهایی كردند و نظریاتی داده و یا آن را تفسیر كردند. اولین خاخامی كه دست به این كار زد در سال 232 میلادی بود و سپس خاخام دیگری در سال 501 میلادی تفسیری دیگر نوشت و تا سال 1458 میلادی از طرف عده ای دیگر، تفاسیر و تعبیرهای دیگری عنوان شد كه همه آنها به صورت پراكنده نزد افراد بود. در این سال خاخامی به نام یوخاس با چند كتاب كه خودش با تفاسیر مخصوص به خود نوشت، سعی در جمع آوری مطالب پراكنده قبلی كرد و آنچه كه خود نوشته و همه آن مطالبی را قبلاً نوشته شده بود، در یك كتاب به نام «تلمود» جمع آوری كرد. كلمه تلمود مركب از دو كلمه «تل» به معنی تعلیم و آموزش است و «مود» به معنی دیانت و روی هم معنی آن «آموزش و تعلیم و دیانت» می باشد.
به روایت دیگر، تلمود واژه ایست آرامی مشتق از عبری به معنای آموزش «تعلیم» كه از «تلمذه ـ شاگردی» مشتق شده و است. در شریعت یهودیان تملود را «سنت» یا تورات شفاهی یهود می شمارند كه سخنان یا كردارهای بزرگان و تقاسیر خاخامها را در بر می گیرد. در مقابل شریعت مكتوب، تلمود شامل مجموعه ای از قوانین و احكام توصیه های سیاسی و حقوقی و مدنی و دینی یهودیان است همراه با شرح آنها كه در ابتدای امر به طور شفاهی میان رهبران دین و پیروان آنها رد و بدل می شد. پس از آن، بر آن افزوده شد و محدوده آن با افزایش شرحها و اضافه وسیعتر گشت و بنابراین تكیه بر كلام شفاهی غیر ممكن شد و گروهی از احبار یهودی مسئولیت تدوین آن را به عهده گرفتند و تلمود را به وجود آوردند كه یهودیان مومن همه جا آن را معتبر می دانند.

 

تلمود


تلمود، دو نوع است:
تلمود مقدسی یا اورشلیمی منتسب به بیت المقدس، و تلمود بابلی منتسب به بابل. تلمود بیت المقدس (تلمود فلسطینی) را خاخام هایی از بیت المقدس در اوایل قرن پنجم گرد آوردند كه نام «امورایم» یا مفسران به آنها داده می شد، در حالی كه تلمود بابلی را بزرگ اجباره شهر سوره نزدیك بغداد كه راشی یا رب أشی نامیده می شود آغاز كرد و احبار دیگری در اوایل قرن ششم میلادی آن را تمام كردند. این تلمود شامل سی شش مبحث به زبان آرامی است و برخی شرحها نیز به زبان عبری نوشته شده است كه نزدیك به 2947 صفحه می شود. تلمود بابلی در مقایسه با تلمود مقدسی، علی رغم كمی تعداد مبحثها (در تلمود بیت المقدس 39 مبحث است) بسیار مفصلتر است و تقریباً چهار برابر آن می باشد، چون متن تلمود فلسطینی (مقدسی) كاملاً محفوظ نمانده. این كتاب در میان یهودیان طرفدار بیشتری دارد، و مرجع معتبری می باشد.
این تلمود از شش بخش و شصت و سه مبحث تشكیل می شود و پانصد و بیست و چهار فصل تقسیم می گردد. سبك نوشتن آن ـ گرچه عبری است ولی ظاهری كنعانی دارد. تا حد زیادی از سبك نوشتن در زبان آرامی تاثیر پذیرفته است، و بسیاری از واژه های آرامی، لاتین، فارسی، یونانی در آن دیده می شود و گاهی تلمود به معنی گمارا به كار می رود.
تلمود
Talmud را به دو قسمت تقسیم كرده اند:
1-مشنا:
مشنا
Mesna كه متن شریعت شفاهی و به زبان عبری است و آن مجموعه قوانین سیاسی ، دینی، حقوقی یهودیان است. مشنا نیز به شش بخش تقسیم می شود و آن: بذرها است كه شامل اصول عبادات و در پی آن مقررات كشاوزی است، و فصول است كه درباره جشنهای یهودیان می باشد، و فساد است كه در آن قوانین زناشویی و طلاق ونذرها و وصایا آمده است، و مجازاتها است كه شامل مسایل كلی قانون گذاری مدنی و جزایی و اداره حكومت می باشد، و مسایل مقدسه است كه بحثی است درباره قربانیها و مسایل مربوط به معبد بیت المقدس، و طهارت است كه بحث درباره پاكیزگی و نجاست است. در این مبحثها تنها اصول كلی یاد شده اند و درباره آنهامناظره یا مذكره ای نیامده است و تنها بر فصل 5 و 36 آن گمارا نوشته شده. تالیف مشنای كنونی عملاً كار یهودای اول (135/220م) بوده است.
2-گمارا:
گمارا به زبان آرامی، كه نوعی تفسیر و ذیل بر مشنا به شمار می رود. و آن مجموعه ای است از شرحها و حاشیه ها كه اصول مشنا را بیشتر می شكافد و برای مطابقت آن حالاتی فرضی یا واقعی كه پیش از آن مردان دین درباره آن بحثی نكرده باشند، ارایه می نماید در مطرح كردن حالتهای فرضی یا واقعی یاد شده ضرب المثلها یا حكایاتی نیز به كار برده می شود.
گرچه منظور اصلی گمارا توضیح متن مشنا بود است ولی مقدار فراوانی اطلاعات در موضوعات مختلف دارد. قسمتهای حقوقی گمارا را «هلاخا» و قسمت ادبی آن را «هگادا» می نامند.
روشن است كه تلمود در ایجاد مساله تعصب قومی در میان یهودیان نقش مهمی داشته است، به ویژه آنان كه خواندن آن را بر تورات ترجیح می دهند و به آن بیشتر باور دارند. تلمود مردم را به یهودی و غیریهودی تقسیم می كند. در حالی كه آزار رسانده به یهودی را تحرمی می كند، دزدی اموال غیریهودیان وتصرف و اشغال املاك آنان و دست درازی به ناموس آنها و بردن حیوانات آنها را حق یهودیان و راه تقرب به خدا می داند.
در تلمود قدیمی از حضرت مسیح (ع) و مسیحیت بدگویی شده بود. ازجمله آن كه او یهودی مرتد كافری بود و تعلیمات او كفر صریح است و مسیحیان نیز مانند او كافرند، و مادر او به طور نامشروع از سربازی به نام بندارا آبستن شد. احبار یهودی كه در 1631 م در لهستان جلسه گرفتند به اهمیت این مساله پی بردند و آن كلمات و عبارتهایی كه به حضرت مسیح و مسیحیت بد می گفت، حذف كردند و جای آن را خالی گذاشتند و متفق شدند كه همان مطالب را به طور شفاهی تنها به شاگردان مدرسه های دینی تلقین كنند. شدت علاقه یهودیان افراطی به تلمود، آنها را واداشته تا بگویند مطالعه تورات فضیلتی است كه ثوابی ندارد، اما مطالعه مشنا مستوجب ثواب خواهد بود ولی بزرگترین فضلیتها از مطالعه گمارا به دست میآید. به طور خلاصه تلمود میراث نژادی و دینی یهودیان است.


چند عامل باعث شد كه یهودیان به تلمود پایبند شوند. یكی از آنها حمله هایی است كه در طول تاریخ از طرف غیر یهودیها به آن وارد شده است یكی دیگر از آنها احكامی است كه پاپها در سالهای 1320، 1415، 1503 در مورد سوزاندن تلمود صادر كردند.


براى اینكه بیشتر به خود پرستى و آرمانهاى ضدّ انسانى یهود پى ببریم خوب است چند جمله‏اى از این كتاب ( تلمود ) را به دقّت مطالعه كنیم:
الف ـ روز دوازده ساعت است :
در سه ساعت اوّل
.آن خداوند شریعت را مطالعه مى‏كند
.در سه ساعت دوّم احكام صادر مى‏نماید
در
.سه ساعت سوّم هم جهان را روزى مى‏دهد
در سه ساعت آخر روز هم با حوت دریا كه
.پادشاه ماهیها است به بازى مى‏پردازد
- هنگامى كه خداوند امر كرد (هیكل) را خراب كنند خطا كرده بود به خطاى خویش اعتراف كرده و به گریه در آمد (العیاذ بالله) و گفت: واى بر من كه امر كردم خانه‏ام را خراب كنند و هیكل را بسوزانند و فرزندان
.مرا تاراج نمایند
- خداوند، از آن كه یهود را به چنین حالى گذاشته سخت پشیمان است و هر روز لطمه به صورت خود مى‏زند و زار زار گریه مى‏كند، گاهى از چشمانش دو قطره اشك به دریا مى‏چكد و آن چنان صدا مى‏كند كه تمام اهل جهان صداى گریه آن را
.مى‏شنوند و آبهاى دریا به تلاطم و زمین به لرزه در مى‏آید
- هرگز خداوند از
.كارهاى ابلهانه و غضب و دروغ بركنار نیست

ب ـ قسمتى از شیاطین، از فرزندان آدم هستند، آدم زنى داشت از شیاطین به نام (لیلیث) كه مدّت130
!!سال همسر آدم بود، شیاطین از نسل او متولد شدند

و نیز حواء در این مدّت130 سال جز شیطان فرزندى(- .نزائید زیرا او هم همسر یكى از شیاطین شده بود
- انسان مى‏تواند شیطان را بكشد
.به شرط این كه خمیر نان عید را نیكو به عمل آورد

ج ـ ارواح یهود، از ارواح دیگران افضل است، زیرا ارواح یهود جزء خداوند است! همچنان كه فرزند جزء پدرش مى‏باشد، روحهاى یهود نزد خدا عزیزتر است زیرا ارواح دیگران شیطانى
.و مانند ارواح حیوانات است
- نطفه غیر یهودى، مثل نطفه بقیه حیوانات
!است

د ـ بهشت مخصوص یهود است و هیچ كس به جز آنها داخل آن نمى‏شوند، ولى جهنم جایگاه مسیحیان و مسلمانان است و جز گریه زارى چیزى عاید آنها
.نمى‏گردد زیرا زمینش از گل و بسیار تاریك و بدبو است
- پیامبرى به نام مسیح نیامده است و تا
 نسل اشرا یعنى (غیر یهود) منقرض نشود، ظهور نخواهد كرد و هر وقت كه او بیاید زمین خمیر نان و لباس پشمى مى‏رویاند، در این وقت است كه سلطه و پادشاهى یهود باز گشته و تمام ملّتها مسیح را خدمت خواهند كرد . آن زمان هر یهودى، دو هزار .و هشتصد برده و غلام خواهد داشت

هـ ـ بر یهود لازم است، كه املاك دیگران را خریدارى كند تا آنها صاحب ملك نباشند و همیشه سلطه اقتصادى براى
.یهود باشد
-
 چنانچه غیر از یهودى بر یهود تسلط پیدا كند، یهود باید بر خود گریه كند و بگوید: واى بر ما، این چه ننگى است كه ما زیر دست و جیره خوار دیگران .شده‏ایم
- پیش از آن كه یهود نفوذ و سلطه كامل خود را بدست آورند لازم است جنگ جهانى برپا و دو ثلث بشر نابود شود، در مدّت هفت سال یهود، اسلحه‏هاى جنگ را خواهد سوزانید و دندانهاى دشمنان بنى اسرائیل به مقدار بیست و دو ذرع كه تقریبا هزار و
.سیصد و بیست برابر دندانهاى عادى مى‏شود! از دهانشان بیرون خواهد شد
- هنگامى كه مسیح حقیقى پا به عرصه وجود گذارد، یهود آنقدر ثروتمند و مال خواهند داشت كه
!كلید صندوقهایشان را بر كمتر از سیصد الاغ حمل نتوان كرد

و - كشتن مسیحى از واجبات مذهبى .ما است و پیمان بستن با او، یهودى را ملتزم به اداء نمى‏كند
- رؤساى مذهب
.نصرانى و هركه دشمن یهود است باید در روز سه مرتبه او را لعن كرد
یسوع
(- ناصرى(منظورشان حضرت عیسی علیه السلام است) كه ادعاى پیامبرى كرده و نصارى گولش را خوردند، با مادرش مریم كه او را از مردى به نام (بندارا) به زنا آورده بود(العیاذ .بالله) ، در آتش جهنم مى‏سوزند
- كلیساهاى نصارى كه در آن سگهاى آدم نما به صدا
.در مى‏آیند به منزله زباله خانه است

ز ـ اسرائیلى در نزد خداوند بیش از ملائكه محبوب و معتبر است. اگر غیر یهودى، یك یهودى را بزند چنان است كه به عزت الهیه جسارت كرده است و جزاى چنین شخصى جز مرگ چیز دیگرى نیست و باید او
.را كشت
- اگر یهود نبودند، بركت از روى زمین برداشته مى‏شد و آفتاب ظاهر نشده و
.باران نمى‏بارید
- همچنان كه انسان بر حیوانات فضیلت دارد، یهود بر اقوام دیگر
.فضیلت دارند
.- نطفه‏اى كه از غیر یهودى منعقد مى‏شود، نطفه اسب است
- اجانب
.مانند سگ هستند و براى آنها عیدى نیست زیرا عید براى اجنبى و سگ خلق نشده است
- سگ افضل از غیر یهودى است، زیرا در اعیاد باید به سگ نان و گوشت داد، ولى نان دادن
.به اجنبى حرام است
- هیچ قرابت و خویشى بین اجانب نیست، مگر در نسل و خاندان الاغ قرابتى است؟
.- خانه‏هاى غیر یهودى به منزله طویله است
- اجانب دشمن خدا
.و مثل خنزیر و قتلشان مباح است
- اجانب براى خدمت كردن یهود به صورت انسان خلق
.شده‏اند
- یسوخ مسیح كافر است زیرا از دین مرتد گشت و به عبادت بُت پرداخت و هر مسیحى كه یهودى نشود بُت پرست و دشمن خدا خواهد بود، از عدالت خارج است و انسانى كه
.بر غیر یهود كوچكترین ترحمى روا دارد، عادل نیست
- غش و خدعه كردن با غیر یهودى
.منع نشده است
- سلام كردن بر كفار (كسانى كه یهودى نیستند) اشكال ندارد به شرط
.آن كه سِرّا او را مسخره كرده باشد

ح ـ چون یهود با عزت الهیه مساوى هستند، بنا بر این تمام دنیا و هرچه در اوست ملك آنها مى‏باشد و حقّ دارند كه بر آن تسلط كامل یابند، دزدى از یهودى حرام است و از غیر یهودى جایز مى‏باشد، چون اموال دیگران مانند رملهاى دریا است و هركس زودتر برآن دست گذاشت او
.مالك است
- یهود مانند زن شوهردار هستند و همچنان كه زن در منزل به استراحت مى‏پردازد و شوهر، خرجى او را مى‏دهد بى‏آن كه در كارهاى خارج از منزل با او شركت كند، یهود هم به استراحت پرداخته و دیگران باید آنها را روزى
.بدهند

ط ـ هرگاه یهودى و اجنبى شكایت داشته باشند باید
.حقّ را بجانب یهودى داد اگرچه بر باطل باشد
- براى شما جایز است كه مأمورین گمرگ را غش بنمائید و براى او قسم دروغ خورید... از خاخام (صموئیل) یاد بگیرید، صموئیل از مرد اجنبى كاسه‏اى از طلا به قیمت چهار درهم خریدارى كرد، در حالى كه
!فروشنده نمى‏دانست كه آن طلا است. با این حال یك درهمش را دزدید
- ربودن اموال دیگران بوسیله ربا مانعى ندارد، زیرا خداوند شما را به ربا گرفتن از غیر یهودى امر مى‏فرماید

- به كسانى كه یهودى نیستند قرض ندهید مگر آن كه نزول بگیرید در غیر این صورت، قرض دادن به غیر یهودى جایز نیست و ما مأموریم كه به .آنها ضرر برسانیم
- حیات و زندگانى دیگران ملك یهود است، چه رسد به اموال آنها! هرگاه غیر یهودى احتیاج به پول داشته باشد آن قدر باید از او (ربا) و نزول گرفت كه
.تمام دارائى خود را از دست بدهد

ى ـ غیر یهودى هرچند صالح
.و نیكوكار باشد، او را باید كشت
- حرام است غیر یهودى را نجات بدهید، حتّى اگر
!در چاهى بیفتد باید فورا سنگى بر در آن گذاشت
- اگر یكى از اجانب را بكشیم مثل
.این است كه در راه خدا قربانى كرده‏ایم
- اگر یك نفر یهودى كمكى به غیر یهودى
.بكند گناهى نابخشودنى مرتكب شده است
-
 اگر غیر یهود در دریا در حال غرق شدن است، نباید نجاتش بدهى، زیرا آن هفت ملتى كه در زمین (كنعان) بودند و بنا بود یهود آنها را به قتل برساند همه آنها نابود نشدند و ممكن است آن شخصى كه در حال غرق شدن .است از آنها باشد
- تا مى‏توانید از غیر یهود بكشید و اگر دستتان به كشتن او
.رسید و او را نكشتید، مرتكب خلاف شده‏اید
- هلاك كردن مسیحى ثواب دارد و اگر
.كسى نمى‏تواند او را بكشد لااقل سبب هلاكتش را فراهم نماید
- كسانى كه مرتد شوند، اجنبى و اعدامشان لازم است مگر آن كه براى خدعه به دیگران مرتد شده
.باشند

ك ـ تعدّى كردن به ناموس غیر یهودى مانعى ندارد،
.زیرا كفار مثل حیوانات هستند و حیوانات را زناشوئى نیست
- یهودى حقّ دارد، زنهاى غیر مؤمنه را به غصب برباید و زنا و لواط به غیر یهودى عقاب و كیفرى
.ندارد
- كسى كه در خواب ببیند كه با مادرش زنا مى‏كند حكیم و خردمند خواهد شد و
.كسى كه ببیند كه با خواهر خود جمع شده است نور عقل نصیبش مى‏گردد
- براى یهودى
.مانعى ندارد تسلیم امیال و شهوات خویش شود
- هرگاه یهودى در نزد زن خود با زنى
.زنا كند زن او حقّ ندارد مانع او شده یا آن كه بر علیه او شكایت كند
- لواط با زن جایز است، زیرا زن مانند گوشتى است كه آن را از بازار خریدارى مى‏كنید و به هر
.طور كه بخواهید آن را تناول مى‏كنید

ل ـ قسم خوردن جایز
.است، خصوصا در معاملات با غیر یهود
- اصولاً قسم خوردن براى قطع نزاع تشریع شده
.است امّا نه براى كفّار، زیرا آنها انسان نیستند
- جایز است انسان شهادت زور بدهد، چنانچه لازم است اگر مى‏توانید بیست قسم دروغ بخورید ولى برادر یهودى خویش را
.در معرض خطر قرار ندهید
- بر یهود واجب است روزى سه مرتبه مسیحیان را لعن كنند
.و دعا كنند تا خداوند آنها را نابود سازد
- بر ما لازم است كه با نصارى، مانند
.حیوانات معامله كنیم
- كلیساهاى نصارى، خانه گمراهان است و خراب كردن آنها
.ضرورى و واجب است

م ـ ملّت برگزیده خداوند مائیم و لذا براى ما حیوانات انسانى خلق كرده است زیرا خدا مى‏دانست كه ما احتیاج به دو قسم حیوان داریم، یكى حیوانات بى‏شعور مانند بهائم و حیوانات غیر ناطقه و دیگرى حیوانات ناطقه و با شعور مانند مسیحیان و مسلمانان و بودائیان و براى آنكه بتوانیم از همه آنها به اصطلاح سوارى بگیریم، خداوند ما را در جهان متفرق ساخته است و لهذا ما باید دخترهاى زیبا و خوشگل خود را به پادشاهان و وزرا و شخصیّتهاى برجسته یهود به تزویج
!در آوریم، تا بوسیله آنها بر حكومتهاى جهان، تسلط داشته باشیم

 


جالب است که بدانیم یهودیان این اراجیف را از تورات بیشتر قبول دارند . چنانکه (گرافت) مى‏گوید: بدانید كه گفتار خاخام از گفتار
.پیامبر بالاتر است .

 


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
 
 
بالای صفحه